Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Archív článkov 2017  

Zoradiť podľa:

Aktuality - September 2017

Angličtinári v základných školách majú opäť možnosť získať moderné vzdelávacie materiály

Kategória: Aktuality

Učitelia anglického jazyka v základných školách budú mať aj v školskom roku 2017/18 možnosť získať moderné vzdelávacie materiály. Školám ich dodá Metodicko-pedagogické centrum (MPC), ktoré chce týmto ďalej zvyšovať kvalitu výučby anglického jazyka v školách na Slovensku.  

Asistenti učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním

Kategória: Aktuality

Finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa podľa § 4a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov môže ministerstvo školstva prideliť z kapitoly ministerstva a z kapitoly ministerstva vnútra na žiadosť zriaďovateľa školy.

Brusel Slovensku neškrtne eurofondy

Kategória: Aktuality

Európska komisia (EK) nechce odobrať Slovensku žiadne finančné prostriedky v dôsledku problematickej eurofondovej výzvy na vedu a výskum. Krajina však aj tak príde o maximálne 32 miliónov eur, ktoré sa nestihnú vyčerpať do konca tohto roku. Po návrate z Bruselu to dnes uviedla ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS).

EDUZBER 2017

Kategória: Aktuality

Zber údajov o počtoch žiakov v školskom roku 2017/2018 zo škôl a školských zariadení financovaných z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR a rozpočtovej kapitoly MV SR.

Hrozí, že učiteľské povolanie bude ešte menej atraktívne

Kategória: Aktuality

Rozhovor s Matejom Šiškovičom, riaditeľom Inštitútu vzdelávacej politiky, o učiteľoch a ich platoch.

INEKO aktualizovalo rebríček najlepších základných a stredných škôl

Kategória: Aktuality

INEKO upozorňuje, že rebríčky škôl komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov.

Kritériá hodnotenia v školskom roku 2017/2018

Kategória: Aktuality

Štátna školská inšpekcia zverejňuje pre potrebu škôl a školských zariadení aktuálne kritériá hodnotenia platné pre školský rok 2017/2018, ktoré schválila hlavná školská inšpektorka.

Kvalita života mladých ľudí pohľadom organizácie IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

Kategória: Aktuality

V marci 2017 Odbor mládeže Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s IUVENTOU – Slovenským inštitútom mládeže odštartoval prípravy v poradí tretieho komplexného dokumentu o živote mladých ľudí v oblastiach vzdelávania, zamestnanosti, tvorivosti a podnikavosti mladých ľudí, participácie, zdravia a zdravého životného štýlu, sociálneho začlenenia a dobrovoľníctva, s presahom na globálne témy a prácu s mládežou.

Lubyová sa pokúsi zachrániť testovanie piatakov. Má dva scenáre

Kategória: Aktuality

Novovymenovaná ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS) sa pokúsi zabezpečiť, aby sa tento rok predsa len uskutočnilo testovanie piatakov z matematiky a slovenského jazyka. Uviedla to po zasadnutí vlády.

Meno novej ministerky školstva je známe. Bude ho viesť Martina Lubyová.

Kategória: Aktuality

Je riaditeľkou Prognostického ústavu SAV. Získala PhD z ekonómie na Centre for Graduate Education – Economics Institute (CERGE-EI) v Prahe a State University of New York, PhD zo štatistiky na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, JUDr na Právnickej fakulte Univerzity Komenského a Mgr. v odbore biofyzika na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského.

Ministerka Lubyová priznala resty v školstve: Čo najviac chýba deťom na vyučovaní?

Kategória: Aktuality

Slovenským školám chýba prvý mesiac nového školského roku 59 percent učebníc."V rámci základného balíka učebníc sme pokryli 41 percent dopytov zo škôl," povedala ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS). Šéfka rezortu avizovala, že ďalšie učebnice by mohli do škôl prísť v novembri. 

Ministerka Martina Lubyová sa stretla s predsedom školských odborárov Pavlom Ondekom

Kategória: Aktuality

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová dnes prijala predsedu Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavla Ondeka. Išlo o jedno z jej prvých oficiálnych pracovných stretnutí vo funkcii. Na rokovaní si obe strany vymenili predstavy o vzájomnej spolupráci. Ministerka školstva prejavila záujem o intenzívnu a aktívnu spoluprácu. Predseda školských odborárov predstavil aktivity odborov a vyzdvihol doterajšiu dobrú kooperáciu s ministerstvom.

Ministerka školstva Lubyová: Mojou najväčšou výzvou je šport

Kategória: Aktuality

Akademická obec ju považuje za racionálnu a zdatnú odborníčku. Do funkcie ministerky školstva prišla Martina Lubyová (nom. SNS) z vedeckého prostredia. Pre Pravdu priznala, že pri nástupe ju prekvapilo najmä obrovské množstvo rôznorodej práce či veľký mediálny záujem.

Ministerstvo nemá peniaze na piatacké testovanie, bude len v niektorých školách

Kategória: Aktuality

Testovanie piatakov sa pre nedostatok financií uskutoční iba na vybraných školách a bude elektronické. Ministerstvo školstva nemá v rozpočte vyčlenené peniaze na tohtoročné testovanie žiakov piateho ročníka základných škôl. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) preto zrealizuje v priebehu novembra Testovanie 5 elektronickou formou na vzorke základných škôl, ktoré majú dobré pripojenie na internet a dostatočný počet počítačov. O podrobnostiach budú školy včas informované.

Na Slovensku pribudne 4780 nových miest v materských školách

Kategória: Aktuality

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR vyhodnotilo výzvu na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. V prvých dvoch kolách uspelo 152 projektov za takmer 40 miliónov eur.

Nová ministerka školstva: Danko ma riadiť nebude. Školstvo nemôže byť obeťou politikárčenia

Kategória: Aktuality

Nová ministerka školstva Martina Lubyová predstavila po vymenovaní do funkcie základné priority. Zdôraznila, že šéf SNS ju riadiť nebude. So stranou ju spája národné cítenie. Medzi priority zaradila program Učiace sa Slovensko, zvyšovanie platov učiteľov a pracovníkov rezortu školstva a čerpanie eurofondov v oblasti vedy a výskumu.

Novela zákona o e-Governmente

Kategória: Aktuality

27. 9. 2017 prezident SR podpísal zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

Opravné termín EČ a PFIČ MS 2017

Kategória: Aktuality

Harmonogram opravného termínu EČ a PFIČ MS 2017.

Oslávte aj vy Európsky deň jazykov 2017

Kategória: Aktuality

Posledný septembrový utorok sa bude v celej Európe oslavovať Európsky deň jazykov. Nebude tomu inak ani na Slovensku. V utorok 26. septembra sa Hviezdoslavovo námestie v Bratislave premení na Uličku jazykov, ktorú navštívia žiaci a študenti škôl z celého regiónu. Pripravený je bohatý program: hudobné a dramatické vystúpenia, kvízy a jazykolamy a rôzne iné prekvapenia v stánkoch organizátorov. V kine Mladosť sa bude premietať séria vtipných krátkych filmov v pôvodnom znení. 

Plán inšpekčnej činnosti na šk. rok 2017/2018

Kategória: Aktuality

Plán inšpekčnej činnosti na šk. rok 2017/2018 predložila hlavná školská inšpektorka ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR v zmysle § 12 ods. 3 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k 31. augustu 2017.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk