Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Aktuálne - Manažment školy v praxi č. 1/2022

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Nádej

„Strach robí z ľudí väzňov, nádej im dáva krídla.“ Z filmu Vykúpenie z väznice Shawshank

V novom roku si želajme nádej. Nádej, že sa budeme môcť nadýchnuť čerstvého vzduchu. Nádej, že aj tí, ktorí držia kormidlo vo svojich rukách, nám budú príkladom slušnosti. Nádej, že zmeny, ktorými si v školstve prechádzame, budú reflektovať vecné pripomienky odborníkov z praxe a nádej, že každý deň budeme mať popri povinnostiach aj dôvod tešiť sa na malé radosti. Prvé číslo časopisu Manažment školy v praxi sme tvorili v nádeji, že ponúkané témy si nájdu svojich čitateľov.

Manažment školy v praxi č.1/2022

Matej Drotár v pokračovaní článku o skončení pracovného pomeru nevynechá ani aktuálne zmeny, ktoré súvisia s rozhodnutím Ústavného súdu zo dňa 15. decembra 2021, kedy súd rozhodol, že pozastavuje účinnosť § 63 ods. 1 písm. f) Zákonníka práce. To znamená, že tento výpovedný dôvod sa ani od 1. januára 2022 nebude zatiaľ uplatňovať.

Žaneta Surmajová v príspevku s názvom „Novela školského zákona“ rozoberá aktuálne zmeny v školskom zákone.

Lucia Pivarníková sa venujeme téme evidovania pracovného času. V článku upozorňuje, že v praxi často dochádza k omylu, keď zamestnávateľ eviduje dochádzku zamestnancov namiesto ich pracovného času. Pracovný čas a dochádzka sú nielen obsahovo, ale aj časovo odlišné pojmy, pričom každý zamestnávateľ má zákonnú povinnosť sledovať len pracovný čas zamestnancov. Sú však prípady, kedy je vhodné zaznamenávať aj dochádzku.

Téma adaptačného vzdelávania patrila v minulom roku k tým najčítanejším. V prvom čísle nového roka Erich Petlák prináša odpoveď na otázku Ako pracovať so začínajúcim učiteľom v procese jeho adaptácie v praxi?

S poruchami pozornosti spojenými s hyperaktivitou sa v školskom prostredí stretávame pomerne často. Zanedbanie liečby a špecializovanej odbornej pomoci je väčšinou podmienené nerozpoznaním týchto porúch kvôli nedostatočnej edukácii rodičov a profesionálov v školskom prostredí. Tému sa pokúsime priblížiť v článku Tatiany Sorokovej zameranej na duševné zdravie.

Martina Kosturková sa venuje štandardom kritického myslenia. Upozorňuje, že integrita kritického a morálneho myslenia spočíva práve v tom, že pri riešení akýchkoľvek problémov bude človek praktizovať spravodlivé myslenie. Spochybňovanie vlastných cieľov, dôkazov, záverov či uhlov pohľadu bude realizovať s takou istou mierou energie, akú vynaloží pri spochybňovaní/hodnotení cieľov, dôkazov, záverov či uhlov pohľadu ostatných ľudí.

Písal sa 16. január 1969. Od invázie vojsk Varšavskej zmluvy ubehlo niekoľko mesiacov. Pozitívna nálada Pražskej jari upadala. Pripomenúť jej odkaz sa pokúsil študent Jan Palach. V rubrike Z histórie školstva sa téme venuje Adam Bielesz.

Elena Skalská v druhej časti príspevku s názvom „Vedenie ľudí v škole alebo v školskom zariadení“ prináša pohľad riaditeľov škôl, ich zástupcov na očakávania svojich zamestnancov a na definovanie spôsobu získavania spätnej väzby o ich očakávaniach.

K téme novej publikácie Sebariadenie a manažérska etika v školskom prostredí autoriek Dušany Bieleszovej a Soni Koreňovej sa vraciame v recenzii Markéty Švamberk Šauerovej. 

S nádejou vstupujeme do nového roka aj my v redakcii. S nádejou sprievodcu vo chvíľach dobrých aj zlých. S nádejou, že Vám v časopise Manažment školy v praxi ponúkneme aj v roku 2022 to najdôležitejšie.

/redakcia/, 10 dňová demolicencia po registrácii užívateľského konta zdarma 

PRODUKTY PORTÁLU DIREKTOROdpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov