Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Kalendár udalostí - školský rok 2023/2024 nahrávam

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
September
Október
November
December
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August

Kategórie - Riadenie školy

Riadenie školy

VZOR - Inventúrny súpis A

Publikované: Aktualizované:

Štátne sviatky, dni pracovného pokoja a pamätné dni Slovenskej republiky A

Publikované: Aktualizované:

Povinnosti prevádzkovateľov školských stravovacích zariadení A

Publikované: Aktualizované:

Možnosti odpredaja hmotného majetku A

Publikované: Aktualizované:

Započítanie pedagogickej praxe A

Publikované: Aktualizované:

Pozastavenie osobných príplatkov A

Publikované: Aktualizované:

Výkon práce nadčas A

Publikované: Aktualizované:

Čerpanie náhradného voľna A

Publikované: Aktualizované:

Platová trieda – nekvalifikovaná vychovávateľka ŠKD A

Publikované: Aktualizované:

VZOR - Oznámenie o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky A

Publikované: Aktualizované:

Vybrali sme pre vás z časopisu Manažment školy v praxi

Vybrali sme pre vás z časopisu Didaktika

Aktuálne zmeny v legislatíve

5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 4. 12. 2003 Účinný 1. 2. 2004 Novelizovaný: 15. 7. 2024  

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

Schválený 2. 10. 1991 Účinný 1. 1. 1992 Novelizovaný: 15. 7. 2024  

215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 11. 3. 2004 Účinný 1. 5. 2004 Novelizovaný: 15. 7. 2024  

171/1993 Z.z. o Policajnom zbore

Schválený 6. 7. 1993 Účinný 1. 9. 1993 Novelizovaný: 15. 7. 2024  

314/2018 Z.z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 24. 10. 2018 Účinný 15. 11. 2018 Novelizovaný: 15. 7. 2024  

523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

Schválený 23. 9. 2004 Účinný 30. 9. 2004 Novelizovaný: 1. 8. 2024  

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 23. 9. 2004 Účinný 1. 11. 2004 Novelizovaný: 1. 8. 2024  

488/2013 Z.z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov

Schválený 27. 11. 2013 Účinný 1. 12. 2014 Novelizovaný: 1. 8. 2024  

251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 31. 7. 2012 Účinný 1. 9. 2012 Novelizovaný: 1. 8. 2024